แพทย์นิติเวช คือใคร​? ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

แพทย์นิติเวช คือใคร​? ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

แพทย์นิติเวช หมอนิติเวช คือ ? เป็นแพทย์เฉพาะทางพิเศษ ทำหน้าที่ ตรวจสอบ หาหลักฐาน และสาเหตุ การเสียชีวิต ด้วยหลักการ ทางการแพทย์ และนิติเวช โดยทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรว จและเจ้าหน้าที่ หน่วยพิสูจน์หลักฐาน ของหน่วยงานรัฐฯ มีหน้าที่หลัก คือ การตรวจสอบ พิสูจน์ และส่งข้อมูล ให้กับทRead More

Collapse