ฝุ่นเข้าตา ทำอย่างไรดี ?

ฝุ่นเข้าตา ทำอย่างไรดี ?

ฝุ่นคืออะไร? ฝุ่นคือ อนุภาคในอากาศขนาดเล็ก ที่มีแหล่งที่มาจากหลาย ๆ แห่งเช่น ฝุ่นจากเศษดินเศษหินบนท้องถนน ฝุ่นจากเศษทรายในทะเลทราย ฝุ่นจากเศษเหล็กในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหล็ก ฝุ่นจากการระเบิดของภูเขาไฟ ฝุ่นจากการเผาไหม้ ของเครื่องยนต์ เป็นต้น ฝุ่นเหล่านี้จะลอยอยู่ในอากาศไม่นาน ตามขRead More

Collapse