ผังบ้าน คืออะไร? สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้าน ก่อนสร้างบ้าน

ผังบ้าน คืออะไร? สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อบ้าน ก่อนสร้างบ้าน

ผังบ้าน คือ ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่ง หรือวางตำแหน่งของบ้าน บนแปลงที่ดิน ที่จะก่อสร้างบ้าน ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่มีบทบาท ต่อการตัดสินใจ ซื้อบ้านอย่างมาก ผังบ้าน คืออะไร? คือ เป็นการกำหนดตำแหน่ง และขอบเขตของสิ่งก่อสร้างที่จะสร้าง โดยอ้างอิงจากแบบก่อสร้าง ให้สัมพันธ์กับขนาดแปลงที่ดิน Read More

Collapse