จรรยาบรรณของนักสืบ คืออะไร ? เขาทำงานกันอย่างไร

จรรยาบรรณของนักสืบ คืออะไร ? เขาทำงานกันอย่างไร

จรรยาบรรณของนักสืบ เริ่มดึงดูดความสนใจมากขึ้น ในปัจจุบัน ซึ่งสำนักงานนักสืบ และ นักสืบปลอม และโจรสลัด ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก นักสืบเอกชน ต้องมีความน่าเชื่อถือ และ มี จริยธรรม ทำงานตามหลัก จริยธรรม และ หลักการทำงานของวิชาชีพ   มิฉะนั้น บุคคล หรือองค์กร ที่ขอรับบริการนักสืบเอกชนRead More

Collapse

ภาระหน้าที่ของนักสืบในการดำเนินการตาม กฎหมาย

ภาระหน้าที่ของนักสืบในการดำเนินการตาม กฎหมาย

กฎเกณฑ์ทาง กฎหมาย แบ่งออกเป็น สาขาต่างๆ ตามหัวข้อ และ คุณสมบัติ ที่สำคัญที่สุดคือ กฎหมาย มหาชน และ กฎหมายเอกชน ความแตกต่าง ระหว่างกฎหมายมหาชน และ กฎหมายเอกชน มักเป็นที่ถกเถียงกันใน หมู่นักกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนี้ สามารถทำได้ดังนี้   กฎที่ควบคุมความสัมพันธ์ของรัฐ เทRead More

Collapse

แพทย์นิติเวช คือใคร​? ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

แพทย์นิติเวช คือใคร​? ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

แพทย์นิติเวช หมอนิติเวช คือ ? เป็นแพทย์เฉพาะทางพิเศษ ทำหน้าที่ ตรวจสอบ หาหลักฐาน และสาเหตุ การเสียชีวิต ด้วยหลักการ ทางการแพทย์ และนิติเวช โดยทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรว จและเจ้าหน้าที่ หน่วยพิสูจน์หลักฐาน ของหน่วยงานรัฐฯ มีหน้าที่หลัก คือ การตรวจสอบ พิสูจน์ และส่งข้อมูล ให้กับทRead More

Collapse