จรรยาบรรณของนักสืบ คืออะไร ? เขาทำงานกันอย่างไร

จรรยาบรรณของนักสืบ คืออะไร ? เขาทำงานกันอย่างไร

จรรยาบรรณของนักสืบ เริ่มดึงดูดความสนใจมากขึ้น ในปัจจุบัน ซึ่งสำนักงานนักสืบ และ นักสืบปลอม และโจรสลัด ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก นักสืบเอกชน ต้องมีความน่าเชื่อถือ และ มี จริยธรรม ทำงานตามหลัก จริยธรรม และ หลักการทำงานของวิชาชีพ   มิฉะนั้น บุคคล หรือองค์กร ที่ขอรับบริการนักสืบเอกชนRead More

Collapse

ภาระหน้าที่ของนักสืบในการดำเนินการตาม กฎหมาย

ภาระหน้าที่ของนักสืบในการดำเนินการตาม กฎหมาย

กฎเกณฑ์ทาง กฎหมาย แบ่งออกเป็น สาขาต่างๆ ตามหัวข้อ และ คุณสมบัติ ที่สำคัญที่สุดคือ กฎหมาย มหาชน และ กฎหมายเอกชน ความแตกต่าง ระหว่างกฎหมายมหาชน และ กฎหมายเอกชน มักเป็นที่ถกเถียงกันใน หมู่นักกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างนี้ สามารถทำได้ดังนี้   กฎที่ควบคุมความสัมพันธ์ของรัฐ เทRead More

Collapse