การวินิจฉัยโรคเบาหวาน อาศัยการตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหลัก

การวินิจฉัยโรคเบาหวาน อาศัยการตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหลัก

การวินิจฉัยโรคเบาหวาน อาศัยการตรวจเลือดเพื่อดูระดับน้ำตาลในเลือดเป็นหลัก โดยเบื้องต้นแพทย์จะสอบถามอาการผู้ป่วย ประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและของบุคคลในครอบครัว และการตรวจร่างกาย ทั้งนี้การตรวจเลือดสามารถทำได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่อนี้ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเวลาใดก็ได้ เมื่อผูRead More

Collapse