Underwater

Underwater

Underwater

Underwater อสุรกาย ที่ ไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยก็ตาม ค้าเรื่อง ที่ว่า ด้วย กรุ๊ป นักวิทยาศาสตร์ สถานที่ทำงาน

อยู่ ใต้ สมุทรลึกจำเป็นต้อง เจอ กับ เหตุ สถานี ศึกษาค้นคว้า ของ พวกเขากำลัง ถก

ทำลาย ก็เลยต้องหาทาง เอาชีวิตรอด แต่ว่า เสมือนหนี เสือปะตะไข้ เมื่อ ทั้ง

ปวง พบว่า มี อะไรบางอย่าง ไต้ สมุทร ที่ กำลัง คอย สวาปามพวกเขา อยู่

ไม่นาน นักหนังก็ทำให้ผู้ชม ทราบว่า สถานี ขุด ใต้ สมุทรที่นี้ กำเนิด ความทรุด

โทรมอย่างหนัก แรง บีบอัด จาก ใต้ สมุทรลึก อาจทำให้ สถานี้ พังฉิบหาย ในเวลา

อีกไม่กี่ชั่วโมง นอร่ห์หนี เอาชีวิตรอดมา ได้อย่างเฉียดฉิว และก็ ได้เจอ กับคน

รอดตายคนอื่น แนวทาง รอดทางเดียว ในเวลานี้ เป็น พวกเขา จำต้อง เดินทาง จาก

ออกมาจาก สถานี จาะ ไป ยัง อีกสถานีหนึ่ง ด้วย การเดินตาม พื้น สมุทร ไป ด้วย

ระยะทางหลายร้อย มตร โดยไม่เคยทราบ เลยว่า ใน ความมืดดำมิดมี สิ่งมีชีวิต

ลึกลับ ได้ตื่นมาแล้วก็จ้องมอง ฆ่าพวกเขาอยู่อ่านเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles