Street Art เมืองนนท์

Street Art เมืองนนท์Street Art เมืองนนท์

Street Art เมืองนนท์ ใต้สะพาน มหาเจษฏาบดินทร์ เป็น Street Art ที่วาดได้อย่างว้าว งาม

สมจริงสมจัง แบบสามมิติ แต่ละ ภาพสะท้อน เรื่องราววิถีชีวิต ชุมชน จารีต

วัฒนธรรม ของดี จังหวัด ความยินดี วมทั้งอัตลักษณ์ความ เป็น เมืองความยินดี

ถูกถ่ายทอดไว้บน ภาพ ศิลป์ แบบ สตรี ทอาร์ท ทั้งยัง บน กำแพง รอบๆ ตอม้อ

สะพาน แปลงเป็น สีสัน ที่ ผู่ใด ผ่านไป มา จะต้อง หันมา ดู แล้วก็ แวะ มา ถ่ายรูป

สำหรับในการ เดินทาง มา ที่ Street Art จังหวัดนนทบุรี ให้มา ที่ ศาล หลักเมือง

ลำคลอง อ้อม ซึ่งเป็นศาลหลักเมือง เก่า จังหวัดนนทบุรี อย่าตั้งใน กูเกิ้ล ว่า

ศาล หลักเมือง จังหวัดนนทบุรี นะคะ เนื่องจากคนละ ที่ กัน แม้เดินทางมาจาก

กรุง เทวดาไม่ต้อง ผ่าน สะพาน เจ ษฏา แต่ว่า ให้ เลาะ ซ้าย กลับรถ ใต้ สะพาน

โดย ภาพ Street Art จะอยู่ ใต้ สะพาน มหา เจ ษฎาฯ ตรง รอบๆ ปากทางเข้า

ศาล หลักเมือง เก่าพอดิบพอดี เมื่อมาถึงแล้ว สามารถ หา ที่ หยุด ใต้ สะพาน ได้

เลยยูฟ่า

ภาพ สตรี ทอาร์ท เมือง ความรื่นเริงมีด้วยกัน ทั้งสิ้น 36 ภาพ มีต อม่อใหญ่ เป็น

จุดสำคัญ กับ ภาพ รถยนต์ ทะลุ กำแพง เจดีย์เกาะ เกร็ด สามล้อถีบ คำขวัญ

เกาะเกร็ด แล้วก็ ภาพ ตะไข้ ทะลุ กำแพง ที่อยู่ ชิดกับ ฝั่งแม่น้ำ เจ้า พระยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles