Long Shot

Long Shot

Long Shot

Long Shot ยิ่ง การ ได้มา มองเห็น ชา ร์ลิซ์ คุณ รอน ใน บท สาวสวย มั่งคั่งเสน่ห์ แทบจะ ไม่

เหลือ ภาพ จำในหนัง บู๊แหลก ของคุณ เลย ข้าง ชายหนุ่มมาดกวน เซ็ธ โร เกน

ก็นับว่าสวมบท ผู้สื่อข่าว ปากปี๊จอ ได้ ถึงใจถึงอารมณ์ แล้วก็ สัตย์ซื่อ ต่อตัว เอง

เจริญ ไม่ แพ้ กัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว การ ได้ มอง ทั้งคู่คน มา แสดง ด้วยกัน ก็

เสมือน ได้ มองเห็น มวย ถูกคู รับ ส่งกันได้อย่างเป็นธรรม ชาติ จนกระทั่ง ชัก

ต้องการจะ มองเห็น การร่วม งาน ของ ทั้งสอง ใน เรื่องต่อๆ ไป อีก เว้นเสียแต่ ได้

ดูดซึม เรื่องราว ความรัก อัน กลมกล่อมละมุนละไม ของ คน ต่าง ขั้ว แล้ว พวกเรา

ยัง ได้ เงา สะท้อน การบ้านการเมืองวมทั้งสังคมอ่านเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles