His House

His House

His House

His House ความ น่าสยอง รวมทั้ง ใจความสำคัญ ด้นสังคม ที่ His House หลอม รวมกัน นั้น

เป็นความพอดีที่กลมกลืน ผลงานการดูแลของเรมี วีกเกส ผู้กำกับดาวรุ่งคน

ประเทศอังกฤษ นั้นนับว่าทำออกมา ได้เสร็จ รวมทั้ง เสนอ ภาพ ความกลัว ของ ผู

ย้ายถิ่นจากต่างประเทศ ที่ จำเป็นต้อง หลบภัยมาอยู่ ใน เมืองใหม่ ที่มี สิ่งแวดล้อม

ที่แตกต่างจากที่พวกเขารู้จักดี ได้อย่าง ทรงประสิทธิภาพอ่านเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles