เจดีย์สแตนเลส

เจดีย์สแตนเลส

เจดีย์สแตนเลส ตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ หลังม.สงขลานครินท์  โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงามและแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภไตรมงคล

สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เจดีย์สเตนเลส ตั้งอยู่บนเขาคอหงส์ เส้นทางจะเป็นถนนคอนกรีตที่รายล้อมด้วยต้นไม้ร่มรื่น เป็นลักษณะของถนนที่บนรอบเขา โค้งเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้ชันมาก ขับรถขึ้นไปได้แบบสบายๆ  แต่ถนนจะแคบสักหน่อย ควรขับช้าๆ เพราะอาจมีรถสวน

จากปากทางขึ้นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที ก็จะถึงเจดีย์สเตนเลส เมื่อมาถึงองค์พระเจดีย์สิ่งแรกที่สัมผัสได้ คือ ความสงบ และร่มเย็น ก่อนไปชมเจดีย์สเตนเลส มีดอกไม้ ธูปเทียน สำหรับไหว้องค์พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า คือ เจ้าแม่กวนอิม สมเด็จพระพุฒาจารย์โต และพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย

เจดีย์สเตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 เมตร ความสูง 32 เมตรufabet สร้างด้วยสแตนเลสสีเงินแวววาวเส้นกลมหลายขนาด มาเรียงเชื่อมกันเป็นรูปของเจดีย์ ส่วนยอดเจดีย์ทำเป็นปล้องไฉน มีฉัตรอยู่บนยอดสุด  สแตนเลสที่เชื่อมต่อเป็นวงต่อขึ้นเป็นองค์เจดีย์ จำนวน 60 ชั้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสทรงครองราชย์ 60 ปี โดยมีหอระฆัง ที่ทำขึ้นด้วยสแตนเลส หอระฆังทำด้วยสแตนเลสตั้งอยู่รอบองค์เจดีย์เปรียบเสมือนธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles