อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ตั้งอยู่ ที่บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำเฉือน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น

สวน ที่ ป่าเบญจพรรณ ที่ มีพื้นที่ 22,000 ไร่ ไฮไลท์หมายถึงต้น สักใหญ่

ที่สุด ใน โลก แก่ราว 1,000 ปี ซึ่ง ศึกษาและทำการค้นพบ เมื่อ ราวปี

พุทธศักราช 2470 สัใหญ่ต้นนี้ ลำต้นโต ขนาด 8 คนโอบ วัดรอบๆได้

948 ซม. รวมทั้งความสูง 38.5 เมตร เนื่องมาจากส่วน ยอด ถูก ลมพายุพัด หัก

แต่ว่าล่าต้น ทั่วๆไป ยังคงอยู่ในภาวะที่ ดี

ถนนหนทางทาง เข้าสวนต้น สัก ใหญ่ ในฤดู ฝน เขียวชะอุ่ม ชื่นบาน มากมายมี

ต้น ไม้ปกคลุม ตลอดทั้ง พื้นที่ ซึ่ง โดยมาก เป็น ต้น สัก ปลูกเรียงราย เป็นแนว แถว

บน ถนนหนทาง ที่ มีความงอ สูงต่ำ เป็นอีกหนึ่งภาพที่งามห้ามใจไม่ไหว จะ

ต้อง หยุดรถยนต์ รวมทั้งเดินลงไป เก็บ ภาพ

มาถึง กระทำการสวน บริเวณรอบๆ ต้นสักใหญ่ มี ต้น สัก ขนาดเล็ก เป็นป่า

เบญจพรรณ ซึ่ง มี ไม้ สักเป็นส่วนประกอบ รอบๆ เป็น แหล่งไม้ สัก ตาม ธรรมชาติ

แหล่ง ในที่สุด ของ จังหวัดอุตรดิตถ์ และก็ ได้เปลี่ยนแปลงตกแต่ง รอบๆ ให้เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้ง พักผ่อนหย่อนใจ อย่างดีเยี่ยม นอกเหนือจากนี้ ด้านใน

วนอุทยาน ต้น สัก ใหญ่ ยังมี ทาง เดิน เล่าเรียน ธรรมชาติ ระยะทาง 2 กิโล โดย

จำเป็นต้อง ทำหนังสือ ขอ ถึง ข้าง รักษา ทรัพยากรป่าดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles