ออกแบบบ้านด้วย Glass House

ออกแบบบ้านด้วย Glass Houseออกแบบบ้านด้วย Glass House

ออกแบบบ้านด้วย Glass House ฝาผนัง กระจกใส ขนาดใหญ่ แม้การออก แบบ บ้าน ด้วย Glass House เกิด

เรื่อง ยุ่งยาก สามารถตกแต่ง บ้านเพื่อเชื่อมต่อบรรยากาศธรรมชาติ ระหว่าง

พื้นที่ ใช้สอย ได้ โดย การต่อว่า ด ตั้ง ฝาผนัง กระจกใส ขนาดใหญ่ ใน รอบๆ ใกล้

กับ มุม สวน พัก ของ บ้าน พร้อม จัดวาง โซน พัก ทั้งคู่พื้นที่ ไว้ภายใน รอบ ใกล้กัน

เพื่อ สร้าง ความรู้สึก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของพื้นที่ ให้ สูงที่สุด

น่ ธรรมชาติ ไวใน บ้าน บ้าน ที่รื่นเริง ไป ด้วย ความรู้สึก เป็นสุข เป็น บ้าน ที่เต็ม

ไปด้วย ชีวิตชีวา จาก ธรรมชาติ ซึ่ง นอกเหนือจากการ ดีไซน์ บ้าน เพื่อ สามารถ

เชื่อมต่อมุม สวน ด้านนอก แล้วก็ พื้นที่ ด้านในภาย เจริญ แล้ว การนำ ธรรมชาติ

เข้ามาเป็น ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของ การตกแต่ง ด้านในภาย ก็ สามารถ เชื่อมต่อ

บรรยากาศ ที่ การพักอาศัย ห้รื่นเริง ได้อย่าง พอดี เพียง จัด สวน กระถางที่มี

ขนาด เล็กๆ หรือ จัด ดอกไม้ ใส่ แจกัน แล้วก็ค่อยนำไป วาง ประดับประดา ไว้

ภายใน มุม บ้าน ที่ ปรารถนา แม้ว่าจะมิได้เป็น มุมห้องนอน ที่ตั้ง อยู่ ห่าง จาก สวน

ของ บ้าน ก็ มอง ร่มรี่น ไป ด้วย พื้นที่ สีเขียว ของ ธรรมชาติ ได้ อย่าง ไม่น่าเชื่อรับออกแบบบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles