หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา

หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา

หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง เป็นสถานที่ดำเนินงานตามโครงการนำช้างคืนถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนให้กลับมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างมีความสุขโดยจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ การแสดงของช้าง พิพิธภัณฑ์ช้าง และการแสดงช้างเล่นน้ำ เป็นต้น

ในช่วงเวลาที่ไม่มีการแสดง สามารถเข้ามาชมและสัมผัสช้างได้อย่างใกล้ชิด ทั้งลอดท้องข้างขี่ช้าง  นั่งงวงช้าง  โดยให้ค่าตอบแทนใส่กล่องบริจาคที่ควาญช้างแต่ละตัวตามความเหมาะสม ซึ่งช้างในศูนย์คชศึกษาเป็นช้างที่ค่อนข้างเชื่องมีคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท
เด็กโต คนละ 20 บาท
เด็กเล็ก คนละ 10 บาท
ชาวต่างชาติ คนละ 100 บาท

การแสดงช้างแสนรู้ เปิดการแสดงทุกวัน วันละ 2  รอบ คือ 10.00 น. และ 14.00 น. ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีการแสดงความสามารถของช้างในศูนย์ฯ อาทิ ช้างเต้นรำ ช้างวาดรูป ช้างปาลูกโป่ง ช้างเตะฟุตบอล ฯลฯufa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles