สะพานคอย 100 ปี เกาะยาว

สะพานคอย 100 ปี เกาะยาวสะพานคอย 100 ปี เกาะยาว

สะพานคอย 100 ปี เกาะยาว ซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเล มีหาดทรายละเอียดสีน้ำตาล บรรยากาศสงบ  มีทิวมะพร้าวเรียงรายเป็นแนวยาวสวยงาม บรรยากาศร่มรื่นเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

สะพานคอย 100 ปีมีความยาว 345 เมตร เดิมเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามผ่านแม่น้ำตากใบจากแผ่นดินใหญ่ไปสู่ เกาะยาว แต่ปัจจุบันได้มีการสร้างสะพานปูนแข็งแรงและสวยงามทอดยาวขนาบไปกับสะพานไม้อันเก่า กลายเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรของชาวบ้าน  ชื่อของสะพานมาจากที่ว่าเมื่อก่อนชาวบ้านเกาะยาวจะเดินทางมายังฝั่งที่ว่าการอำเภอต้องใช้เรือ กว่าจะมีการสร้างสะพานระหว่างเกาะยาวไปยังฝั่งที่ว่าการอำเภอต้องคอยถึง 100 ปี จึงเป็นสาเหตุให้เรียกสะพานดังกล่าวว่า “สะพานคอย 100 ปี”

ระหว่างเดินเล่นบนสะพานปูนจะได้พบกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ทั้งที่มาเหวี่ยงแหหาปลาและพายเรือจับปลา ภาพชาวบ้านขับมอเตอร์ไซต์ และเดินข้ามเกาะไปมาพร้อมรอยยิ้ม บางคนก็กล่าวทักทายมากจากไหน ประกอบกับวิวของแม่น้ำตากใบ และภาพป่าชายเลนริมฝั่ง ทำให้เรารู้สึกว่านี่เหรอเมืองตากใบ ที่เคยได้ยินข่าวความไม่สงบอยู่บ่อยครั้ง แท้ที่จริงแล้วเป็นอำเภอที่สงบและน่าเที่ยวมาก

เดินข้ามสะพานมาถึง เกาะยาว  ซึ่งมีสองฝั่งคือฝั่งที่ติดกับแม่น้ำตากใบ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ของป่าชายเลน ซึ่งการจัดทำสะพานไม้ไผ้ ทอดกลางป่าชายเลน มีต้นโกงกาง ที่มองเห็นรากสวยงามด้านล่าง  และมีระเบียงชมวิว ที่สามารถมองเห็นสะพานคอย 100 ปี ทอดยาวกลางน้ำเคียงคู่กับสะพานปูน

อีกฝั่งหนึ่งของเกาะยาวติดกับทะเลอ่าวไทย เป็นเกาะติดกับทะเล ชุกชุมไปด้วยปลากุเลา ที่มีชื่อเสียงของชาวตากใบ มีเสากระโดงเรือสำเภาโบราณสมัยรัชกาลที่ 5 ติดอยู่ที่ต้นไทรกลางเกาะจากบันทึกประวัติศาสตร์ เป็นว่าครั้งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จผ่านแหลมมาลายู ทรงประทับที่วัดชลธาราสิงเห แวะพักเรือที่เกาะยาวด้วย และที่นี่ยังถือเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตของเราชาวไทยอีกด้วย

บรรยากาศของทะเลเกาะยาว ซึ่งมีหาดทรายเรียบเนียน มองดูเวิ้งว้างกว้างไกล เหมือนเดินอยูในทะเลทราย ด้านหน้าหาดมีแปลชิงช้า สำหรับนั่งเล่นมองวิว นั่งจินตนาการไปว่า ถ้าฟ้าใสแดดดีกว่านี้ ทะเลคงสวยมาก  มองไปบริเวณฝั่งเห็นบ้านของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะยาว ซึ่งส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพทำการประมงและสวนมะพร้าวufabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles