สวนอุมิโนะนากะมิจิ ซีไซด์ ปาร์ค

สวนอุมิโนะนากะมิจิ ซีไซด์ ปาร์คสวนอุมิโนะนากะมิจิ ซีไซด์ ปาร์ค

สวนอุมิโนะนากะมิจิ ซีไซด์ ปาร์ค นอกเหนือจาก ทุ่งดอกสีฟ้า ประเทศญี่ปุ่น ที่สวน Hitachi Seaside Park

แล้ว ก็ยังสามารถหาดู ถึงที่กะไว้ เกาะคิวชู ด้วยเหมือนกัน จ้ะ ตรงนี้ เป็น สวน

ริมหาด อุไม่ โนะนากะไม่ จิ ซีไซด้ ปาร์ค (Uminonakamichi Seaside Park

:海の中道海浜公園)ป็นสวน พักขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ ที่ จังหวัดฟุ กุ โอกะ ข้าง

ใน แบ่ง เป็น ออกเป็น หลาย โซน ยกตัวอย่างเช่น สวนสนุก สวนน้ำา สวนดอกไม้

ศูนย์การแสดงสัตว์น้ำ นอกเหนือจากนั้น ยังเป็น แหล่ง ดูทุ่งดอกไม้ซึ่ง จะ สับ

เปลี่ยน เวียน ไปตามแต่ ฤดู เหมาะสมกับ การพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับ วัน สบายๆ

โดย ดอกเนโมฟีล่า นี้จะ เริ่ม บาน ดั้งแต่ตอนต้น เมษายน – ต้นเดือน พ.ค. รวม

ทั้งตอน ที่ งาม ที่สุด จะ อยู่ ที่ ราว 2 อาทิตย์ ท้ายที่สุด ของ ม.ย. จ้ะ

เวลาทำการ : 09.30 – 17.30 น.

ค่าเข้าชม : คนแก่ ราคา 410 เยน / เด็ก (ชั้นประถมขึ้นไป) ราคา 80 เยน /

เด็กตัวเล็กๆ ฟรี

การเดินทาง : จากสถานี Hakata ขึ้นรถไฟ สาย Kagoshima มาลงที่สถานี

Kashii และก็กลายเป็นสาย Kashii มาลงที่ สถานี Uminonakamichi (ใช้

เวลาเดินทาง โดยประมาณ 40 นาที )อ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles