สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว ชัยภูมิ

สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว ชัยภูมิสวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว ชัยภูมิ

สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว ชัยภูมิ ตั้งอยู่ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะ น้ำผุดทัพลาว เป็น ลำนํ้าที่ ไหลจากตาน้ำ ที่ เรียก น้ำผุดมีต้น ไม้ยืนต้นขึ้นร่มเย็นเป็นสุข พื้นที่ กว้างใหญ่ มี แองน้ำ ที่ เหมาะสม การ แก่ การพัก

ผ่อนหย่อนใจ และก็เล่นน้ำ หลาย ที่ มีน้ำไหล ทั้งปี ที่มีคนภายในพื้นที่ แล้วก็

จัง หวด ใกล้เคียง มา ท่องเที่ยว แม้มา ท่องเที่ยว ใข้า วันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ คน

เยอะ มากมาย ยิ่งกว่านั้น ยัง มี บ้านพัก ไว้ การันตี สำหรับ นักเดินทาง ที่ ตั้งใจ จะ

ค้างคืน ส่วนอาหาร แลก็ของกำนัลของที่ระลึก ก็จะมี โซนร้านรวงให้บริการ

เป็นสัดส่วน ไม่มีการเก็บ ค่า เข้าชม

รอบๆ ปากทางเข้า มี ร้านค้า ดำส้ม หลาย ร้านค้า มี โต๊ะ เก้าอี้ นั่ง ทาน เป็นสัด

ส่วน แม้กระนั้น จำนวนมาก จะไปปิคนิค ปู เสื้อ ขอบ ลำน้ำ กัน

นักเดินทางมานั่ง ปู เสื่อ รับประทานอาหาร พาลู กห ลาน มาเล่น น้ำใน วันหยุด

เนื่องจากน้ำ ตรงนี้ออกจะตื้น เย็น รวมทั้งใส สะอาด ขอย้ำว่า คนเยอะมากมาย

จริงๆ โดยยิ่งไปกว่านั้น เด็กน้อย ถ้าย้ำมาถ่ายภาพ อยากได้ บรรยากาศ สงบ

เสนอแนะ ให้มาวัน ปกติ คงจะ ดียิ่งกว่าufa

สายน้ำ ใน สายธาร ไหล คด เค่น ไป ตาม จุดต่างๆ ร่มร็น ต้นไม้ และก็ มอง ผิดตา

ด้วยราก ไม้ขนาดใหญ่ หาก ไร้คน ลง เล่น น้ำ มากมาย น้ำ คงจะ ใส มากมาย แต่

ว่า นักเดินทาง มากมาย เลย เริ่ม ไม่ ค่อย ใส มากแค่ไหน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles