สวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์สวนพฤกษศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชากาลที่ 9 ให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด  ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติที่น่าลองแวะมาชมสักครั้ง

สำหรับการเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ ฯ สามารถนำรถส่วนตัวเข้ามาชมและจอดตามจุดต่างๆ หรือหากไม่มีรถส่วนตัวทางสวนฯมีบริการรถรางนำเที่ยว โดยคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ได้แจ้งไว้  เมื่อมาถึงพื้นที่ภายในสวน จุดแรกสำหรับการเยี่ยมชม คือ   Canopy walkway  หรือ ทางเดินลอยฟ้าเหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทย โดยสามารถนำบัตรเข้าชมสวนที่ซื้อด้านหน้าทางเข้ามาแสดงให้เข้ากับเจ้าหน้าที่

ทางเดินลอยฟ้า มีระยะทางกว่า 400 เมตร และระดับความสูงกว่า 20 เมตร โดยออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ โครงสร้างทำมาจากเหล็กกล้า แข็งแรง บางช่วงยังมีกระจกใส สามารถมองเห็นลงไปด้านล่างได้

กลุ่มอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่  มี  3 แบบคือ  เรือนกระจกใหญ่ หรือเรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น  เรือนกระจกขนาดกลาง  เรือนแสดงพรรณไม้ทั่วไป ตั้งอยู่บนลานเนินเขาที่สวยงาม ภายในอาคารใหญ่รวบรวมพรรณไม้ใน เขตป่าดงดิบ จากทุกภูมิภาคของทวีปเอเชีย ใช้ นอกจากนี้อาคารเรือนกระจกและโรงเรือนอื่นก็มีพรรณไม้ ที่น่าสนใจ เช่น พืชทะเลทราย พรรณไม้น้ำ เฟิน กล้วยไม้  ด้านหน้าอาคารมีน้ำพุขนาดใหญ่ รวมถึงสวนหย่อมตกแต่งได้อย่างสวยงาม ทั้งไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด  กลุ่มอาคารเรือนกระจก

สวนที่จัดแสดงในอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่ufa คือ  เรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น  แสดงไม้ป่าดิบชื้น เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ จัดแสดงสภาพป่าและพันธุ์ไม้ป่าดงดิบ มีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ และมีทางเดินยกสูงที่สามารถเดินขึ้นไปชมพันธุ์ไม้ได้อีกด้วย  จัดแต่งสภาพเหมือนกับเข้าไปอยู่ในป่าจริงๆ  เดินเล่นข้างในรู้สึกเย็นมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles