วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศริอยุธยาและเป็นวัดสำคัญที่อยู่ในคำขวัญของอำเภอนาแห้วอีกด้วย วิหารของวัดสร้างแบบเรียบง่ายเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กับโครงสร้างไม้ ก่ออิฐฉาบปูน หลังคามุงแผ่นไม้หรือแป้นเกล็ดที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก

มีประตูทางเข้า 3 ทาง คือด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ที่ประตูทั้งสามทิศมีสัตว์หิมพานต์หมอบอยู่ด้านละ 1 คู่

วัดโพธิ์ชัยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวบ้านอำเภอนาแห้ว คือ พระเจ้าองค์แสน หรือพระพุทธรูปฝนแสนห่า

เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก กว้าง 34 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร เนื้อองค์เป็นทองสัมฤทธิ์  พอถึงฤดูตรุษสงกรานต์ ชาวบ้านจะนำพระพุทธรูปองค์แสนมาสรงน้ำและทำพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงทุกปี

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของวัดโพธิ์ชัย  ก็คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ทั้งภายนอกและภายในโบสถ์ ฝาผนังด้านในเขียนเรื่องพุทธประวัติวรรณกรรมพื้นบ้าน

ผนังด้านนอกเขียนเรื่อง เนมิราชชาดก สังข์ศิลป์ชัย และการะเกต สะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการนับถือศาสนาของชาวบ้านนาพึงในช่วงปลายสมัยอยุธยา ufabet ซึ่งภาพเขียนเป็นฝีมือช่างพื้นบ้านมองดูแล้วงดงามแปลกตาแตกต่างจากที่อื่น

คุณลุงท่านนี้เปรียบเสมือนมัคุเทศน์ประจำวัด ฉันมาวัดนี้ 2 ครั้ง ก็จะเดินเข้ามาทักทายและคอยเล่าเรื่องราวและประวัติเก่าแก่ของวัดรวมถึงความเป็นมาของจิตรกรรมฝาผนังให้พวกเราได้ทราบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles