วัดโบสถมณี ศรีบุญเรือง

วัดโบสถมณี ศรีบุญเรืองวัดโบสถมณี ศรีบุญเรือง

วัดโบสถมณี ศรีบุญเรือง วัดที่นี้ตั้งอยู่ ไม่ไกลจาก ศาลสมเด็จพระเจ้าตาก สิ่งที่น่าดึงดูด ข้างใน วัดหมาย

ถึง เจดีย์ทรงมอญ ที่มีความแปลกตามี วิหารแบบไทย อยู่ เคียงกัน รวมทั้ง ข้างใน

วิหารข้างหลัง นี้ เป็น ที่ ตั้ง หลวงพ่อ พุทธ มนต์ พุทธรูป เนื้อ สำริด ยุค จังหวัด

สุโขทัย ที่มี พุทธ ลักษณะ สวยมากมาย ต่อไป จาก พระเจดีย์ จะเจอ โบสถ์ สีขาว ที่

ฝาผนัง ข้างหน้า แล้วก็ ข้างหลังมี ลาย ปูนปั้น ประดับประดา งาม ข้างหลัง ของสงฆ์

มีวิหาร ดั้งเดิม หน้า บัน เสริมแต่ง กระจกสี ลวดลาย สวยงาม ข้างๆมี วิหาร หลวงพ่อ

ทันใจ ให้ กราบ ขอพร ด้วยบาคาร่า

วัดดอยข่อยเขาแก้ว

วัดดอยข่อยเขาแก้ว

วัด โบราณ ที่ มีความจำเป็น กับ ประวัติศาสตร์ไทย เชื่อมโยงกับ สมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้ง ครอบครองตำแหน่ง เป็นเจ้าผู้ครองนคร ตาก

แล้วก็ ได้เสด็จ มาบ่า เพ็ญ บุญกุศล ที่ วัด ที่นี้ ด้านใน วัดมี โบราถสถาน สำคัญ เป็น

พระอุโบสถ์ มหา อุ ต ที่ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรง ใช้ เป็น สถานที่ วางแผน ศึก ใน

ยุค ที่ รบ กับ เมียนมาร์ รวมทั้งยัง เป็น สถานที่ ใช้เสี่ยงทาย ก่อนจะมีการจะไป

ออกศึกจนได้ รับ ความมีชัย ตอนนี้ วัด ภูเขา ข่อ ย เขา แก้ว ได้รับ การ ขึ้นบัญชี เป็น

โบราณสถาน สำคัญ ของ ชาติ เป็น สถานที่ ใน ประวัติศาสตร์ ที่ น้อย คน นัก จะ รู้จัก

อยากที่จะให้แวะ ท่องเที่ยว ดู กัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles