วัดแม่ทุเลา

วัดแม่ทุเลา

วัดแม่ทุเลา  ตั้งอยู่ที่ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยภายในวัด ประกอบด้วยอุโบสถ เจดีย์ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาอเนกประสงค์ และอื่นๆ เดิมเรียกวัดน้ำล้อม ต่อมาเรียกตามชื่อหมู่บ้านแม่ทุเลา ว่า วัดแม่ทุเลา

สิ่งที่โดดเด่นภายในวัดคือ  อุโบสถสีทองโดดเด่น  งดงามด้วยลวดลายแกะสลัก มีประตูทางขึ้นเป็นบันไดนาค  4 ทิศufa ภายในอุโบสถประดับด้วยแก้วโมเสค ระยิบ ระยับ มีพระพุทธรูปองค์ประธาน และพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังมีวิหารเก่าแก่ที่ได้รับศิลปะจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ภายในมีพระประธานคล้ายกับศิลปะพม่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles