วัดห้วยเขน

วัดห้วยเขนวัดห้วยเขน

วัดห้วยเขน ด้านหน้าวัดมีพระอุโบสถที่แกะสลักลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม ถัดออกไปจะเป็นพระอุโบสถหลังเก่า ซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้วและได้ขึ้นทะเบียนจากรมศิลปากรด้วย ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าโบราณที่ยังคงเอกลักษณ์แบบ เดิมไว้โดย ไม่ได้มีการบูรณะหรือเพิ่มเติมใดๆ ศิลปกรรมฝาผนังอายุประมาณ   80  ปีมาแล้วซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่ 5

เรื่องราวที่ปรากฏบน ฝาผนังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ และทศชาติชาดก ด้านหลังพระประธานในพระอุโบสถ เป็นเรื่องพระเวสสันดรทั้งหมด ส่วนเรื่องของพุทธประวัติอยู่เหนือระดับหน้าต่างด้านซ้าย และตอนล่างระดับหน้าต่างด้านซ้าย แต่ส่วนล่างปูนกระเทาะเสียหายมาก จนเห็นแผ่นอิฐ ufabetเป็นศิลปกรรมที่งดงามมาก มีอิทธิพลจากตะวันตกเข้ามาผสมผสานบ้างเล็กน้อย จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า ผู้เขียนภาพมีชื่อว่า “ทั่ง” ไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles