วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เดิมชื่อว่าวัด

พระธาตุ หรือ วัดหัวเมือง เป็น วัดโบราณคู่เมืองแพร หรือ

เมือง สรรค์ โดย จากต้นแบบ ศิลปั ทำให้มีการ คาดคะเนว่า ผลิตขึ้นก่อน ยุค

อยุธยาแต่ว่า ได้รับ การบูรณะ ใน ยุค อยุธยา วัด มหา ธาตุ มี โบราณสถาน ที่ น่า

ดึงดูด รวมทั้ง มีความจำเป็น ทาง ประวัติศาสตร์ เช่น พระปรางค์ กลีบ มะเฟื้อง

สร้าง ด้วย ก่อนอิฐ ถือปูน 3 องค์ พระปรางค์ มีลักษณะ เหมือน กลีบ มะเฟื้อง ตั้ง

อยู่ บน ฐาน สี่เหลี่ยม เป็น ศิลปิ ยุค จังหวัดลพบุรี รวมถึงพระวิหาร แล้วก็ กลุ่ม

เจดีย์ต่างๆ สร้างด้วย ศิลป์ ที่ สวย มากมาย

เมื่อเข้ามาถึงวัด ลำดับแรกจำเป็นต้อง เข้ามา เคารพบูชา ขอพร หลวงพ่อ

หลักเมือง หรือ หลวงพ่อ แพทย์ พุทธรูป โบราณ ที่ เรียก ท่าน ว่า หลวงพ่อ

หลักเมือง นั้น ก็เพราะเหตุว่า เบื้องหน้าเบื้องหลัง ของ ท่าน มี แผ่น หิน สอง แผ่น

สลัก ลาย เทวรูป ปัก อยู่ คู่ กัน ประชาชน ต่าง พา กันเรียก ว่า หลักเมือง ก็เลย เรียก

หลวงพ่อ องค์นี้ ว่าหลวง อ หลักเมืองด้วย ส่วน ชื่อ หลวงพ่อหมอนั้ นมา จาก

ที่ ราษ ฎร ใน แถบ นั้น เมื่อ ปวยไข้ จะ พา กัน มาบ นบาม ศาล กล่าว หรือ ขอน้ำ มนต์

กัน ไป รักษา กัน ตาม ความเลื่อมใสทางเข้า ufabet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles