วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัววัดพระธาตุหนองบัว ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นวัด ที่มีชื่อ รวมทั้งมีความหมาย แห่งหนึ่ง ของ จังหวัด

อุบลราชธานี มีสถาปัตยกรรม ที่สวย และก็ น่าดึงดูด เป็น” พระบรมธาตุ เจดีย์ ศรี

มหา โพธิ์ ” พระบรมสารีริกธาตุ รายปี กำเนิด ปิ้งูเล็ก ผลิตขึ้น เพื่อ เป็น

เครื่องหมาย ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของ ศาสนาพุทธ ใน ปี พุทธศักราช 2500

โดย จำลองแบบ มาจาก เจดีย์ ที่ พุทธคยา อินเดีย ด้านใน วัด เป็น ที่ ตั้ง พระบรม

สารีริกธาตุ และก็รูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่ สวยสดงดงาม ที่ตั้ง

อยู่ รอบๆ ปากทางเข้า พระเจดีย์

พระบรมธาตุ องค์ สีขาว ตัด กับ ลวดลาย สี ทองคำ อย่างงดงาม ประณีตบรรจง

ด้านนอก เป็น ภาพ นูน ต่ำ ที่ องค์ พระบรมธาตุ ข้างนอก บอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับ

พระผู้เป็นเจ้า สิบชาติ ข้างล่าง รอบ พระบรมสารีริกธาตุ เป็น พุทธ สาวก ใน บวร

ศาสนาพุทธ ส่วน ฐาน รองรับ องค์ พระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ด้วย

พญานาค ครุฑ และก็ ยักษ์ ด้านใน พระเจดีย์ เป็น ที่ ตั้ง พระประธาน และก็ พุทธ

รูป ที่ สวย หลาย องค์

นอกเหนือจากนี้ รอบๆ กำแพงแก้ว ติดตั้ง พระเจดีย์ องค์ เล็กไว้ อีกทั้งสี่มุม สวย

ด้วย ลวดลาย เทพพนม ทวยเทพ ต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles