วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตั้งอยู่ในอำเภอหนองพอก ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กม. วัดแห่งนี้มี พระเจดีย์มหาชัยมงคล อันงดงามมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสม กันระหว่างพระปฐมเจดีย์ และพระธาตุพนม  ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ออกแบบโดยกรมศิลปากรเป็นสีขาวตกแต่งลวดลาย ตระการตาด้วยสีทอง เหลือง อร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ

องค์พระมหาเจดีย์   มีทั้งหมด 5  ชั้นufabet ซึ่งสามารถเข้าไปเยี่ยมชมข้างในได้ ภายในป็นห้องโถงโอ่อ่าเช่นกัน   ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุและพระสาวก  สามารถชมวิวในมุมสูงของวัดได้อย่างดงาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles