วัดบ้านต้นแหลง

วัดบ้านต้นแหลงวัดบ้านต้นแหลง

วัดบ้านต้นแหลง ตั้ง หมู่ ๒ ตำบลไทยวัฒนา เป็นอีกหนึ่งวัดที่แสดงออกถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทลื้อ ที่หาชมได้ยากใน ปัจจุบัน ลักษณะของวิหารทรงตะคุ่มหลังคาลาดต่ำซ้อนกัน ๓ ชั้น

ลักษณะเดียวกับบ้านเรือนแบบเดิมของชาวไทลื้อแถบสิบสองปันนา ประตูทางเข้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีสิงปั้นคู่นั่งเฝ้าอยู่ หลังคาวิหารซ้อนลดหลั่นสามชั้น มุงด้วยไม้แป้นเกล็ด

ลักษณะเด่นของวิหาร คือ หน้าต่างมีขนาดเล็กและแคบ แสงเข้าได้น้อยมาก บรรยากาศภายในจึงมือสลัว แต่สามารถมองเห็น องค์พระประธานที่สุกสว่าง น้อมนำให้เกิศรัทธา โดยเฉพาะช่วงเช้าที่แสงอาทิตย์ได้สาดส่องผ่านประตูด้านหน่ากระทบต่อองค์พระ ทำให้เกิด ภาพที่งดงามมาก ที่มาของชื่อ”ต้นแหลง” นั้น

มาจากฃือไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ทางภาคกลางเรียกว่า”ต้นยวงผึ้ง” ในอดีต ในหมู่บ้านนี้มีต้นแหลงเป็นจำนวนมาก  วัดต้นแหลงได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทบล้านนา ที่สมควรได้รับการเผยแพร่ ประปี 2552 ประเภทอาคารทางศานาจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ
การเดินทาง
การเดินทางจาก อ.ปัว ใช้ถนนข้างงร้านสุเกียวพานิช พบสามแยกให้เลี้ยวซ้ายพบวัดปรางค์ทางขวามือ ไปถึงตลาดเก่าประมาณ 1 กม. เลี้ยวขวาไปราว 1.5 กม. ufaจะพบทางแยกซ้ายก่อนข้ามสะพาน ปากทางนี้มีป้ายบอกไปบ้านต้นแหลง ไปอีกราว 1 กม.จะถึงวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles