วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม

วัดบูรพาภิราม  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ด วัดนี้เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปปางประทานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ประทับยืนเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้จากระยะไกล

พระเจ้าใหญ่ยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัด ตามคำขวัญของเมืองร้อยเอ็ดว่า “สิบเอ็ดประตูงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ไชยมงคลงามน่ายลบึงพระลานชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ”  ที่ฐานพระพุทธรูป องค์นี้มีห้องที่ใช้ในศาสนกิจและห้องพิพิธภัณฑ์จำนวนหลายห้อง

ชาวร้อยเอ็ดถือว่าพระใหญ่นั้นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องคุ้มครองชาวร้อยเอ็ดให้มีชีวิต ความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยความสูงขององค์พระทำให้เกิดความเชื่อว่า หากได้มากราบไหว้ จะได้อานิสงส์สูงเทียมเมฆ เทียม ฟ้าทำการสิ่งใดก็สำเร็จผลด้วยประการทั้งปวงufa

ภายในบริเวณวัด มีลานธรรม มีพระพุทธไสยาสน์ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานภายในต้นไม้ และรูปปั้นจำลองขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles