วัดทางสาย บ้านกรูด

วัดทางสาย  บ้านกรูดวัดทางสาย บ้านกรูด

วัดทางสาย บ้านกรูด ตั้งอยู่บนเขาปักธงชัย ริมทะเลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ควรค่าแก่การเคารพบูชาและก็วัตถุบูชา ที่สำคัญในวัดนี้ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธกิติสิริชัย พุทธ

รูป ปาง สมาธิ แบบ ศิลปั คันธาระ หัน หน้า ออก สมุทร พระมหาธาตุ เจดีย์ จงรัก

ภักดี ประกาศ หรือ พระ มหา เจดีย์ เก้า ยอด พระปรางค์ จัตุรมุข สุง สาม ชั้น

สามารถ แลเห็น ได้แต่ไกล เป็น จุดสำหรับเพื่อชมวิว ที่ งาม สามารถ เห็น หาด

ทราย บ้าน กรุด เวิ้ง อ่าว แล้วก็ ทิว มะพร้าว สุดลูกหูลูกตา

ขับขี่รถขึ้นเขายอดดอยนิดหนึ่ง ระยะทาง ไม่ ถึงกับ ชัน มากมาย แล้วต่อจากนั้น

หยุด รถยนต์ รอบๆ ที่จอดรถ จุดแรก ที่อยู่ ตรงกันข้าม กับ ลาน เขียน รถยนต์ เป็น

พระพุทธ คำเลื่องลือ สิริ ชัย ราษฎร มักเรียกกันว่า หลวงพ่อ ใหญ่เป็น พุทธรูป

ปาง สมาธิ แบบ ศิลป์ คัน ธาระ( ได้รับ อิทธิพล จาก ภาษากรีก ผ่าน ประเทศอินเดีย)

ห้น หน้า ออก สมุทร ชาว บาง สะพาน ทำขึ้น เพื่อน้ อม เกล้าฯ มอบ สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชแม่พันขี้ หลวง ในว โร กาส ที่ ท่าน

ทรงเจริพระชนมายุครบ 5 รอบ

พระมหาธาตุ เจดีย์ ซื่อสัตย์ภักดี ประกาศสมัครเล่นบาคาร่า

พระมหาธาตุ เจดีย์ ขนาดใหญ่ มีความงาม ตระการตาตามแบบ ไทยแท้ ทำขึ้น

เพื่อน้อมเกล้ามอบให้ พระบาท สมเด็จพระมหา ภูเขา ไม่ พลอดุลย อำนาจ

มหาราช บรม ทุ่งนา ถ บพิตร เนื่องในว โร กา ส ที่ ท่าน ทรง ครองแผ่นดินเป็นปี ที่

ห้าสิบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles