วัดกลางบางแก้ว

วัดกลางบางแก้ววัดกลางบางแก้ว

วัดกลางบางแก้ว ตั้งอยู่ปากคลอง บางแก้ว ตำบลปากน้ำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เดิม ชื่อว่า วัดคงคาราม คนทั่วไปแถบ บริเวณนครชัยศรีนี้ มักเรียกว่า วัดกลาง วัดกลางบางแก้ว เป็นวัด โบราณ โบราณสร้าง มา แต่ว่า ยุค กรุง

ศรีอยุธยา หรือตอนท้าย ของ สมัย อู่ ทองคำ จากภาวะของเก่า ด้านใน วัด

เช่นว่า โบสถ์ ใบเสมา รวมทั้งวิหาร ตลอดจน พุทธรูป หินทราย แดง ซึ่งเป็น พระ

ประธาน ในโบสถ์เป็น หลวงพ่อ โต วัด กิ่งกลางบางแก้ว นี้ ได้ รับ การ

ปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซม สร้าง สืบต่อ กัน เรื่อยๆ มา แล้วก็ถ้าพินิจ มอง สภาพโดย

ทั่วไป แล้ว ก็เพียงพอ จะ คาดการณ์ได้ว่าเป็น วัด ที่เคย เจริญก้าวหน้ามา แต่ว่า

ยุคอดีตกาล เพราะว่ามีถาวรวัตถุ หลายประเภท ที่ ชี้ให้เห็นว่า ได้ มีการ ก่อสร้าง

และก็แก้ไขฟื้นฟูต่อเนื่อง กัน ต่อ ๆ มา ยกตัวอย่างเช่น จิตรกรรมฝาผนัง ใน โบสถ์

รวมทั้งภาพ จิตรกรรม ฝา ไม้ สัก ทองคำ ข้างใน หอพัก สาม ซึ่ง มีความสวย

มากมาย อัน แสดงถึงความสามารถ ช่าง เมื่อ ครั้ง สมัย ต้น กรุงรัตนโกสินทร์

หอพัก สามบาคาร่า

ตั้งอยู่ ข้าง หอระฆัง ลักษณะ เป็น แบบ ตึก ทรง ไทย ส่วน บน สอบ บางส่วน เข้า

พบ แนวตรงกลาง ใน แนวยาว ของ ฝาผนัง ทางด้านทิศใต้ สระ ที่ เป็นที่ดั้ง ของ

หอพัก สาม นั้น มีขนาดกว้าง ๑o.๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร เห็นได้ชัดว่า เป็น

สระ ที่ ขุด ขึ้น สำหรับ หอพัก สาม โดยยิ่งไปกว่านั้น ฝาผนัง ทั้งยัง สี่ ด้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles