วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้

วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้

วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู บนถนนหลวง

ลำดับที่ 210 (ถนนหนทางหนองบัว ลำ ภูเขา -จังหวัดอุดรธานี ) โดย ขับขี่รถ

ออกมาจากเมือง หนองบัว ลำ ภูเขา ไปทาง จังหวัดอุตรธานี ราวๆ 3 กิโล ก็

กำลังจะถึง วนอุทยาน น้ำตก ชรา โต้ ซึ่งเป็น สถานที่เที่ยว ที่ เหมาะกับ พักผ่อน

หย่อนใจ เนื่องด้วย ข้างในวนอุทยานน้ำตก แก่ โต้ จะมีความร่มเย็น อากาศ

เย็นสบาย นอกเหนือจาก นักเดินทาง จะได้ สัมผัส กับ ธรรมชาติ ที่ มีความร่มเย็น

แล้ว ยัง ได้ สักการ ศาลเจ้า ปู่ หลุบ เพื่อ เป็น มงคล แก่ชรา เอง อีก ด้น อก จากนี้ ยัง

มจุดสำหรับเพื่อชมวิว ได้ ด้วยดูลง ไป มองเห็น จังหวัด หนองบัว ลำภูเขาได้

อย่างแจ่มแจ้งบาคาร่า ufabet

วัดถ้ำสุวรรณคูหา

ตั้งอยู่ ที่ อำเภอ สุวรรณ คูหา จังหวัด หนองบัว ลำ ภู กห นึ่ง สถานที่ ขึ้นชื่อลือนาม

ใน จังหวัด หนองบัว ลำ ภูเขา แล้ว นั้น หาก มิได้มายัง สถานที่ อันเป็น ที่ เคารพสัก

การะบูชา คู่ ชาว หนองบัว ลำ ภู อัน มา เป็นเวลายาวนาน ก็ จะต้อง บอก ตามจริงเลย

ว่ามาเสียเที่ยว เพราะว่านอกเหนือจาก จะได้เข้า เยี่ยมชม วัด อันเป็น ศาสนสถาน

และก็ยัง จะได้เข้าชม ของเก่า ต่างๆ ที่ ได้ มีการ เก็บรวบรวม สะสม ตกทอด มายา

วนาน รวมทั้ง สักการะบูชา หลวงพ่อ พระไชย เชษฐา และ พุทธรูป ด้านใน ถ้ำ

สุวรรณ คูหา ที่ นี้ อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles