ฟิล์มติดรถยนต์ของปลอมมีไหม

ฟิล์มติดรถยนต์ของปลอมมีไหมฟิล์มติดรถยนต์ของปลอมมีไหม

ฟิล์มติดรถยนต์ของปลอมมีไหม ฟิล์มที่เลือกไว้ไม่มีหรือต้องการลดต้นทุนของผู้ขายเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น ส่วนมากจะเกิดกับลูกค้าที่ไม่มีความรู้เรื่องฟิล์ม เช่นจอดรถไว้ให้ติดแล้วกลับไปรับรถที่หลัง มักพบมากในฟิล์มที่ไม่มีโลโก้หรือไม่มีรหัสบนแผ่นฟิล์ม ซึ่งข้อนี้เองเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการเอาฟิล์มที่ไม่ตรงรุ่นหรือติดฟิล์มรถยนต์เชียงใหม่ถูกมาติดให้กับรถลูกค้า ก็มีความเป็นไปได้ครับ

1. อาจเกิดจากกระจกรถเอง เช่น
– กระจกรถยุโรปจะมีสีอมเขียวนิดๆเมื่อติดฟิล์มสีใสหรือครัวบุรี่ก็จะให้สีออกเขียวนิดๆครับ เช่น รถ BMW , Benz Peugeot ,Citroen, Hoda civic
– กระจกรถ Sunny Neo ประตู้คู่หน้ากับประตู้คู่หลังจะเป็นกระจกคนละสีเมื่อมองกระจกด้วยตาเปล่าที่ยังไม่ติดฟิล์มจะไม่เห็นแต่เมื่อติดตั้งฟิล์มแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจน จะเกิดปัญหาเมื่อฟิล์มนั้นๆไม่มีโลโก้หรือระหัสบนเนื้อฟิล์ม
– รถนำเข้า ซึ่งกระจกชุดหลังจะเป็นสีชาโคล หรือติดฟิล์มแล้วกระจกจะไม่เปลี่ยนสีซึ่งจะมีแต่3บานหน้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนสี เช่นรถตู้นำเข้า
2. ตัวอย่างที่ดูในโบชัวร์เล็กเกินไป ซึ่งเมื่อติดตั้งกับรถจริงแล้วจะมีความแตกต่างอยู่พอสมควรครับ อาจเกิดจาก2สาเหตุหลักคือ
– ตัวอย่างนั้นค่อนข้างเก่าและนานสีอาจเพี้ยนได้ครับ
– ตัวตัวอย่างด้านเดียว แต่อย่าลืมนะครับฟิล์มมีทั้งด้านในและด้านนอกต้องถามผู้ขายก่อนนะครับว่ามองจากด้านในเป็นแบบนี้และมองจากด้านนอกจะเป็นสีนี้ ลูกค้าก็จะได้ฟิล์มตรงตามความต้องการครับ
3. เกิดจากความตั้งใจของผู้ขายเอง เช่นเราเลือกอีกรุ่นแต่เอาฟิล์มอีกรุ่นมาติดให้มักเกิดเหตุการณ์นี้ในโชว์รูมบ่อยๆ เมื่อท่านออกรถใหม่มักพบข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนเป็นประจำ ควรดูและเขียนลงในใบจองให้ดีครับควรเขียนรายละเอียดให้ครบทั้งยี่ห้อและระหัสฟิล์มลูกค้าบางท่านเขียนแต่ยี่ห้อฟิล์มเลยได้ฟิล์มไม่ตรงรุ่นที่เลือกไว้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles