พื้นที่สีเขียวสุดสวยในสิงคโปร์

พื้นที่สีเขียวสุดสวยในสิงคโปร์พื้นที่สีเขียวสุดสวยในสิงคโปร์

พื้นที่สีเขียวสุดสวยในสิงคโปร์ เป็นหนึ่งในประเทศ ที่บรรลุผลสำเร็จ อย่างยิ่ง ในการพัฒนา

เศรษฐกิจ และก็สังคม พร้อมกัน ไปกับสภาพแวดล้อม โดย ไม่ เพียงแต่สงวน

แหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ อัน งาม ไว้เพียงแค่นั้น แต่ว่ายัง วางแบบ แผนผังเมือง

รวมทั้ง สถานที่ ต่างๆ ให้ ธรรมชาติ เข้ามา อยู่ ใน ชีวิตประจำวัน ของมนุษย์ จน

กระทั่ง ทำให้ประเทศ ขนาดเล็ก ที่ นี้ มีพื้นที่ สีเขียวต่อ พลเมือง มากมาย เป็น

อันดับที่หนึ่ง ของ โลก ใน เนื้อหานี้ พวกเรา จะ พาไป สัมผัส กับ อ้อมแขน ที่

ธรรมชาติ กับ 10 สถานที่ สีเขียว ใน ประเทศสิงคโปร์ โดยมี อีกทั้ง สวน

สาธารณะ สถานที่เที่ยว และก็ ตึกอาศัยอยู่ ที่ วางแบบ มา อย่างประณีต เพื่อ

ธรรมชาติ รวมทั้ง มนุษย์ อยู่ร่วม กันได้อย่าง พอดี

Fort Canning Park

สวนสาธารณะฟอร์ท แคน นิง (Fort Canning Park) สวนงามขนาด 18 เฮ

คเตอ ร์ บน เนิน ศูนย์กลาง ประเทศสิงคโปร์ ที่มี ไฮไลต์ เด็ด อยู่ ที่ อุโมงค์ ต้นไม้

จุดถ่ายภาพ สุด ได้รับความนิยม ของ เหล่า ฮิปสเตอ ร์ แต่ว่าตรงนี้ มิได้มีเพียงแค่

ธรรมชาติ อัน มรืน แค่นั้น แต่ว่า ยัง มีความจำเป็น ทาง ประวัติศาสตร์ อย่าง

มากมาย เนื่องจาก ใน สมัยก่อน เคย เป็น ป้อม รวมทั้ง หอพัก สั่งณ์ ใน ตอน

สงครามโลกครั้งที่สอง สวน ที่ นี้ ก็เลยมี สั่งก่อสร้าง ทาง ประวัติศาสตร์ อยู่ ไม่น้อย

ปัจจุบันนี้ ฟอร์ท แคน นิง เป็น ทั้งๆที่ ตั้ง ของ พิพิธภัณฑสถาน การรบ The

Battle Box

HortPark อ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles