พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแลพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมือง วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแล โดยจำลองผ่านเรือนในแต่ละหลังซึ่งจัดแสดงได้น่าสนใจมาก  บริเวณด้านหน้าทางเข้าสวยงามด้วยต้นลีลาวดีที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวยาวไปจนถึงตัวพิพิธภัณฑ์ พื้นที่บริเวณโดยรอบ เป็นสนามหญ้ากวางขวาง มีข้อความป้ายตัวอักษร หลงลับแล สีสันสดใส

เมืองลับแล คือ เขตห้ามพูดโกหก ตามตำนานนิทานพื้นบ้านเล่ากันว่าเป็นเมืองของคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต โกหกคำเดียวไม่ได้ ลูกเขยเห็นลูกร้องไห้ กล่อมแบบไหนก็ไม่หยุด หลุดปากหลอกลูกว่า แม่มาแล้วเท่านั้นแหละ ก็ต้องออกจากเมือง

อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นบ้านไม้ยกสูงแบบไทยโบราณตามแบบฉบับของเมืองลับแล มีสะพานไม้ข้ามไปยังตัวบ้าน ใต้ถุนบ้านจัดแสดงเครื่องปั่นฝ้าย กี่ทอผ้าขนาดใหญ่ บ่งบอกถึงวิถีการทอผ้าของสาวเมืองลับแล ในปัจจุบันอำเภอลับแล ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าตีนจก ไม้กวาด ติดอันดับของประเทศ นอกจากนี้ยังจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆufa เครื่องสีข้าวโบราณและยุ้งฉาง  บริเวณบ้านมีการจำลองคอกช้าง คอกม้า คอกหมู สวนมะพร้าว สวนหมาก น้ำตก ลำธารธรรมชาติ  แสดงให้เห็นอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles