พระเจดีย์มหามงคลบัว

พระเจดีย์มหามงคลบัว

พระเจดีย์มหามงคลบัว  คือ สถานที่แห่งแรกที่มีความตั้งใจอยากมาชมสถาปัตยกรรมความงามให้ได้สักครั้ง  เจดีย์มหามงคลบัว ตั้งอยู่ใน ต.หนองแวง อ.เมือง  สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด สำหรับเผยแพร่ธรรมะและปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงตามหาบัว

จุดเด่นที่น่าสนใจของเจดีย์มหามงคลบัว คือ เจดีย์สีทองอันโดดเด่นกลางสวนสวย ซึ่งมีการออกแบบไว้เป็นอย่างดี มีสระน้ำไว้ด้านหน้าและด้านข้างเจดีย์ ทำให้เกิดภาพสะท้อนของเจดีย์บนผิวน้ำ

เจดีย์มีความสูงพอดีและมีความเด่น เพราะอยู่บริเวณกลางทุ่งนา ทำให้สามารถมองเห็นมาจากที่ไกลๆได้ พื้นที่ของเจดีย์กว้างใหญ่ทำให้ไม่เกิดความแออัด ร่มรื่นสมกับเป็นสถานที่แห่งพลังศรัทธาของชาวพุทธเป็นอย่างดี  เจดีย์มหามงคลบัว เป็นเจดีย์เดียวที่ได้รับอนุญาตจากท่านหลวงตาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้มาดูการถมที่ วางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวท่านเอง นับเป็นแลนด์มาร์คอีกหนึ่งแห่งของเมืองร้อยเอ็ดที่ใครมาจะต้องแวะมาสักการะบูชา

ภายในองค์พระเจดีย์มีทั้งหมด 4  ชั้น  ชั้นที่ 3  รูปเหมือนหลวงตาและเป็นที่นั่งภาวนาสำหรับผู้ต้องการความสงบ รวมถึงภาพถ่ายของหลวงตามหาบัว และพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ufabetที่ทรงเสด็จมาเยี่ยมเยือนกราบนมัสการองค์หลวงตา โดยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์เป็นการส่วนพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles