พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา สุพรรณบุรี

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา สุพรรณบุรีพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา สุพรรณบุรี

พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ใกล้วัดเขาทำเทียม ที่หน้าผามังกรบิน  ณ พุทธมหาสถานเมืองโบราณอู่ทอง   อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี องค์ หลวงพ่ออู่ทอง มีความสูง 108 เมตร ฐานกว้าง 88 เมตร หน้าตักกว้าง

65 เมตร อยู่ในเขตพื้นที่ราว 100 ไร่ เป็นพุทธรูป แกะผาใหญ่ ที่สุด ในโลก

ด้วย ความสวย ผิดตา แล้วก็ ผา หิน ที่รายล้อม องค์ พุทธรูป ทำให้ นักเดินทางต่าง

แวะเวียน มา ทำบุญทำกุศล ถ่ายรูป อย่างไม่ขาดสาย

ข้างหลัง พุทธรูป รอบๆ ผามีการ เจาะ ช่อง อุโมงค์ หิน เป็นถ้ำลึก โดยประมาณ 20

เมตร ด้านใน อุโมงค์ ตั้ง พระ แม่ธรณี บีบ มวยผม พุทธรูป อำนาจ ต่างๆ ให้ นักเดิน

ทางได้บูชาบูชา สามรถเดินลอดผ่านได้ อากาศเย็นสบาย เนื่องจากมีลมพัด

ผ่าน เข้ามา ตลอด มี ทิวทัศน์ รอบด้าน งาม มี แอ่งน้ำ ขนาดใหญ่รวมทั้งศาลา นั่ง

การเดินทาง ไป พุทธรูป แกะ ผาufa

จาก กรุง เทวดา สามารถ เดินทางไป ยัง อำเภอ อู่ ทองคำ ได้ หลาย ทาง ตามสะดวก

แต่ว่า เสนอแนะ ให้ ใช้ ทาง ถนนหลัก เส้น 340 บาง บัว ทองค่ -จังหวัด

สุพรรณบุรี ไปสู่ ตัว จังหวัดสุพรรณบุ ไป ยัง อำเภอ อู่ ทองคำ ผ่าน วงเวียน หอ

นาฬิกา อำเภอ อู่ ทองคำ ทาง จาก หอนาฬิกา ไป ตาม ถนนหนทาง พวงมาลัย

แมน หรือถนนหลวง 321 โดยประมาณ 1.5 กิโลเมตร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles