ป้อมผีเสื้อสมุทร

ป้อมผีเสื้อสมุทรป้อมผีเสื้อสมุทร

ป้อมผีเสื้อสมุทร ตั้งอยู่บนเกาะ แม่น้ำ ใน แม่น้ำ เจ้า พระยา จังหวัดสมุทรปราการ ใกล้กับวัด พระ
มหาสมุทรเจดีย์ เป็น สถานที่เที่ยว ที่มีความจำเป็นทาง ประวัติศาสตร์ ของ ไทย
ทำขึ้นในยุครัชกาลที่ 2 แล้วก็มีหน้ที่สำคัญ ในเรื่องเมื่อ รองศาสตราจารย์
112 ยุดรัชกาล ที่ 5 รอบๆป้อม ผีเสื้อ มหาสมุทรมี สิ่ง ที่น่าดึงดูดหลายจุด อีก
ทั้งทางเล่าเรียนธรรมชาติ ป้ชายเลน สะพานแขวน ทอด ยาว ข้ามฝั่งมายังป้อม
ผีเสื้อมหาสมุทร กำแพงป้อม โบราณ และปืนเสือหมอบ ประตูป้อม โบราณ
สะพานดู ทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยา
ป้อมผีเสื้อมหาสมุท ตั้งอยู่บนเกาะ กึ่งกลางน้ำ ที่แต่ก่อน จำเป็นต้อง นั่ง เรือ
ผ่านไป แม้กะนั้นปัจจุบันนี้มีการสร้าง สะพาน จากพระ มหาสมุทรเจดีย์เดิน
ผ่านไป สำหรับเพื่อการเดินทาง มา ท่องเที่ยว ให้มาที่ วัด พระมหาสมุทรเจดีย์
แล้วหยุดรถยนต์ ไว้รอบๆ ที่จอดรถ ของสงฆ์ ต่อจากนั้น เดิน ผ่าน สะพานแขวน
ไป การเตือนสำหรับในการผู้ที่ ตั้งการเดินทาง โดย ใช้ google maps ให้ ตั้ง
การเดินทาง โดยพิมพ์ วัดพระ มหาสมุทรเจดีย์ เนื่องจากถ้ พิมพ์ชื่อ ป้อม
ผีเสื้อมหาสมุทร โดยตรงจะ พา ไป ยัง ท่เรือ เก่าซึ่งคนละ ที่ สะพานแขวน ที
ผ่าน ไปยังป้อมผีเสื้มหาสมุทรเป็น สะพานเหล็กที่มี ส่วนประกอบงาม
ทั่วทัศน์ กลางทางแลเห็น บรรยากาศ ของ แม่น้ำเจ้า พระยา แล้วก็ วัด พระ
มหาสมุทรเจดีย์ที่ตั้งอยู่ชายน้ำ

จาก สะพานแขวน มา ฝั่ง ป้อม ผีเสื้อมหาสมุทร เป็น ทาง ป่าชายเลนระยะทางราว
500 เมตร บรรยากาศ สงบเงียบ กลางทางมีศาล ให้ นั่งพักผ่อน
เมื่อมาถึงป้อม ผีเสื้อมหาสมุทร เซ็นชื่อ เข้า เยี่ยมชม ที่สามารถ เข้าชมฟรี
จากนั้น เดินเข้าไปยังประตุปากทางเข้า ตัว ป้อมมีลักษณะ ราวกับผีเสื้อ ใช้ ด้าน
หางผีเสื้อเป็น ปคทางเข้า ป้อมผีเสื้อมหาสมุทร เคย ทำยิงต่อสู้ กับกลุ่ม
เรือรบ ประเทศฝรั่งเศส 2 ลำ ที่ล่วงล้ำเข้ามา ในแม่น้ำ เจ้าพระยา ตอนวันที่ 13
เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2436 ufabetซึ่งเป็นเรื่องราวที่สำคัญยิ่งเหตุหนึ่ง ใน
ประวัติศาสตร้ไทย โน่นเป็น “วิกฤติการณ์ รัตนโกสินทร์ศก 112”
ข้างในป้อมผีเสื้อมหาสมุทร มีกลุ่มปืนเสือหมอบ เหมือนกับที่ ป้อมพระจุ ล จอม
เกล้ ปริมาณ 3 กระบอก ซึ่งเป็นปืนใหญ่ รุ่น แรก ของ ไทย ที่จำเป็นต้อง ใส่ลูก
กระสุนปืน ที่ ด้านหลังกระบอก
ความเก่าแก่ ของ ตัวป้อม และก็ประตู ที่เห็นก้อนอิฐแล้วก็ปูน เปลี่ยนเป็นมุม
ถ่ายรูปงามแบบมีมนต์ขลัง
ตึกเก็บทนระบิด เห็นเป็นลาย ญ ปูนฉาบที่สึกกรอน ไป ตาม ยุคสมัย แปลง
เป็นศิปี อัน ประหลาดตา สถานที่ที่นถูกใช้เป็น สถานที่ ถ่ายหนัง แล้วก็ ละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles