ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด บ่อน้ำที่ผุดขึ้นมา ที่ตีนเขา ในป่าของบ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรี เมืองนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชาชน ก็เลย ช่วยเหลือกัน ปรับปรุง ให้หนองน้ำผุด ที่ นี้ เปลี่ยนเป็น สถานที่

เที่ยว ป่า ต้นน้ำา บ้าน น้ำา รา ด สุราษฎ ซึ่ง จัดว่า ยัง เป็น สถานที่เที่ยวใหม่ ของ

จังหวัดสุราษ ฎร์ธานี ที่ มี ธรรมชาติ บริบูรณ์ เป็นอย่างมาก

ทั้งยัง ป่าดงรวมทั้ง อากาศ แสน บริสุทธิ์ ความชื้น ของป่า ไม้ ใน ระแวก นี้ จะ ช่วย

ฟื้นฟู ความเมื่อยล้า ล้า จาก การทำงาน

และก็ไฮไลท์ ของตรงนี้ มันก็คือ หนองน้ำาผุดกึ่งกลางป้าต้นน้ำ บ้านน้ำราด ที่

ถูกทำสรร มา โดยธรรมชาติ น้ำ สีฟ้า ใส กระทั่ง สามารถ เห็น พื้น ด้านล่างได้ ด้วย

ตาเปล่า

ทั้งยัง ยัง มี ปลา น้อย ใหญ่ อาศัยอยู่ จำนวนไม่ใช่น้อย นักเดินทาง สามารถ ลงไป

เล่นน้ำ ใน หนองน้ำ ผุด ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ที่ นี้ ได้ โดยนักเดินทาง นิยม ที่จะ

เพื่อ ดูความสวยงาม ใต้แผ่นน้ำ รวมทั้ง ความใสสะอาด ของหนองน้ำผุด ป้า

ต้นน้ำ บ้าน น้ำ รา ด ที่ นี้ ซึ่ง นักเดินทาง ส่วนใหญ่เมื่อ ได้มา สัมผัส มัก กล่าวว่า ตรง

นี้ แหล่ะ เป็น แองน้ำ ที่ ใส ที่สุด ที่เคย ไปๆมาๆ อย่างยิ่งจริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles