บ้านเย็นสระใหญ่วิวสวย

บ้านเย็นสระใหญ่วิวสวยบ้านเย็นสระใหญ่วิวสวย

บ้านเย็นสระใหญ่วิวสวย แนวความคิดของ บ้านทำได้ด้วย การออกแบบเป็นตัว “L” เบือนหน้าไป

ทางข้างหน้า ของที่ดิน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ปากทางเข้า ของ

แสงสว่าง ก็เลย หัน บ้านไป ทาง ทิศเหนือ แล้วหลังจากนั้น ก็เลย จัดตั้ง ประตูบาน

สไลด์ กระจก ที่ เปิด ได้เต็มกำลังเอาไว้ ทั้งคู่ ด้าน โอบ สวน แล้วก็ สระว่ายน้ำ ที่อยู่

กึ่งกลาง แนวทางนี้ จะเป็นการเบลอ ขอบเขต รวม สวน รวมทั้งสระว่ายน้ำ กับ

ห้องรับแขก ห้องดูโทรทัศน์ แล้วก็ ครัว ที่เรียงราย ภายใน ให้ เป็น เสมอเหมือน

พื้นที่ เดียว กับ ข้างนอก ทุกพื้นที่ ของ บ้าน เชื่อมโยง กับ สวนได้ หมด ส่วนหลัง

ค้าง มี สาม ระดับ ที่มีความลาดเอียง ชัน เพียงแต่ 2% ก็เลย จัดตั้ง ระบบ ผลิต

กระแสไฟฟ้ พลังงานจากแสงอาทิตย์เอาไว้ ใช้งาน เอง ด้วย

ที่ตั้ง อยู่ ท่ามกลาง พรรณไม้ ของ ต้นไม้พื้นบ้าน การ ปิด บ้าน ที่บ เกิดเรื่อง ที่ โชค

ร้าย การเปิดกว้าง ก็เลย เป็น คำตอบ ที่ ดี สำหรับในการ ดึง ส่วนประกอบ ของ

ธรรมชาติเข้ามาเป็น ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของ บ้าน นอกเหนือจาก ทำให้ บ้าน ขึ้นบาน

ขึ้น แล้ว ยังมีผลให้บ้าน เย็น จาก ละอองน้ำา ที่ พิง ผ่าน สระไปสู่ ตัวบ้าน ด้วย

เป็นการวางแบบบ้าน ที่ พิจารณาถึง สภาพภูมิอากาศ แบบ ท คอย ปี คอ ล ได้ อย่าง

ดีเยี่ยม

เปิด ฝาผนัง เชื่อมต่อ ข้างนอก ด้านใน

ตัวบ้าน สร้าง ด้วย รากฐาน คอนกรีต แล้วก็ พื้น ฝาผนัง ด้านล่าง ทำ ด้วย บล็อก เซรา

มิก ส่วนข้างบน ด้วย ไม้ ปูนซีเมนต์ กระดาน แบบ drywall ส่วนประกอบหลังคา

ถูกทำขึ้นด้วยคานไม้ลามิเนต ฉาบ กาว สำเร็จรูป ปู่ด้วย หลังคา ลูก เบาะพีวีซี

แบบ ทึบ แล้วก็ โปร่งใส และก็ ห่อ ด้วย ฉนวน กัน ความร้อน ทำให้ บ้าน มี วิถีทาง

รับ แสงสว่าง จากข้างบน ใน บาง จังหวะ ที่ บ้าน อยาก แม้กระนั้น ข้างในไม่ ร้อน

การเลือก อุปกรณ์ และก็ ผิว สั่งของ ที่ กลมกลืน กับ ธรรมชาติ โอบล้อม ของใช้

สำหรับเพื่อนำมาใช้ตกแต่งบ้านๆ อย่าง งานฝีมือ เครื่องหัตถกรรม ที่ หาได้ ใน

ชุมชน ช่วยติดต่อสื่อสาร อารมณ์ โดยรวม ของ บ้าน ให้กำเนิด ความรู้สึก อบอุ่น

แล้วก็ผาสุก

ใน ด้านล่าง จัด แบบแปลน แบบ open plan รวม ฟังก์ชั้น สำหรับการ ใช้งาน

สำคัญๆ ไว้ ร่วมกัน ใน พื้นที่เดียว โดย ไม่มี ฝาผนัง ก่อ แบ่ง กัน แยก เป็น ห้องๆ เพื่อ

การใช้แรงงาน ตลอด ลื่นไหล ไม่มี ฝาผนัง ที่บ ขวาง แนวทาง ลมรวมทั้ง แสง

สว่าง นอกเหนือจากนี้ยังเชื่อมต่อ พื้นที่ ใน แนวดิ่งด้วยการเจาะ เพดาน เป็น โถง

สูง Double Space เปิดทาง ให้อากาศ ลอยตัว ขึ้น สู่ ที่สูง แล้ว ระบาย ออก นอก

บ้าน ก้าวหน้า ขึ้น สำหรับ พื้นที่ ที่อยู่ รอบกาย ช่องว่างเป็น ห้องนอน ที่ มี ระเบียง

ทางเท้า หน้า ห้อง ทำให้สามารถ เห็น รวมทั้งติดต่อ ระหว่าง กันได้ ง่ายดายมาก

ยิ่งขึ้นออกแบบบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles