น้ำตกตาดร้อยรู บ้านเขว้า ชัยภูมิ

น้ำตกตาดร้อยรู บ้านเขว้า ชัยภูมิ

น้ำตกตาดร้อยรู บ้านเขว้า ชัยภูมิน้ำตกตาดร้อยรู บ้านเขว้า ชัยภูมิ อยู่ใกล้กับ บ้านตาดพัฒนา ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

มีสาเหตุมาจากลำธาร “ชีลอง” ซึ่งเป็นลำธารสาขาน้ำชี มีขนาดเล็ก แม้

กระนั้น มี ลาน หิน ตาม แนว สายธาร เป็น ทางยาว โดยประมาณ 800 เมตร เป็นน้ำ

ตก ที่น้ำไหลมาจาก แนวเขา ภูเขา แลน ค้าง ไหลผ่านตำบล ตลาดอีแร้ง ลงสู่

สายธารชี ทดลอง ก่อน ไป บรรจบ กับ แม่น้ำ ชี โดยต้นเหตุของ “น้ำตกตาดร้อย

รู” เพราะว่าเป็นน้ำ ตก แก่งหิน ที่ มี รูตาม หิน เยอะมากๆ ซึ่ง มีต้นเหตุที่เกิดจาก

น้ำ กัดกร่อน มา เป็นเวลานาน ก็เลย เป็นสาเหตุของตาดร้อยรู หรือ ร้อยหลุม

นั่นเอง

ถ้าหาก มา ท่องเที่ยว ในตอน ตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน จะได้เจอน้ำที่ ไหล

เข้ารูป หิน หนึ่ง ไป ออก ทาง รู หิน อีก ก้อน หนึ่ง อย่างงดงาม ผิดตา ซึ่งในตอน

หน้า แล้ง จะ ไม่มี น้ำ แม้กระนั้น ถ้าหากเป็น ฤดูฝน น้ำตก ที่ นี้ จะมีนัก ท่องเที่ยว

ไม่น้อยเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอน วันหยุด เสาร์ – อาทิตย์จะมีนัก ท่อง

เที่ยว มา พัก ผ่อนคลาย และก็เล่นน้ำมาก ซึ่ง ทุกคนสามารถเล่น น้ำได้ โดย

สวัสดิภาพ เนื่องจากว่าน้ำหรูหรา ที่ ไม่ ลึกมากมาย และก็ เป็น ลาน หิน กว้างมีน้ำ

ไหลผ่าน นักเดินทาง สามารถ เล่น น้ำ หรือ จะ ใช้ แนวทาง ลื่น ไป ตาม ความลาด

เอียง ของ หิน เสมือนเล่นสไลเดอร์ ธรรมชาติ ได้ อย่างสนุก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles