ทุ่งข้าวบาร์เลย์

ทุ่งข้าวบาร์เลย์ทุ่งข้าวบาร์เลย์

ทุ่งข้าวบาร์เลย์ หรือทุ่งข้าวสาลี ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อ.สะเมิง จ. เชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิต การอารักขาการเก็บเกี่ยวผลผลิต  ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวสาลีที่ดีและเหมาะสม อีกทั้งให้บริการ วิชาการด้านข้าวสาลี

ที่นี่นอกจากจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวสาลีแล้ว ยังถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพ เป็นทุ่งข้าวสาลีที่ ไม่ได้กว้างมาก แต่เหล่าบรรดานักถ่ายภาพนิยม มาถ่ายภาพโดยเฉพาะภาพพรอตเทรตกับต้นข้าวสีทองพริ้วไหว

หากใครสนใจ มาเที่ยวแนะนำให้มาช่วงบ่ายแก่ถึงเย็นเพราะในเวลานี้พระอาทิตย์ตกหลังยอดเขาสาดแสงมากระทบกับต้นข้าว สีทองที่พริ้วไหว ได้บรรยากาศ อบอุ่นละงดงาม ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาเที่ยวชมทุ่งข้าวสาลี คือ ช่วง กลางเดือน ก.พ. – กลาง มี ค ของทุกปี โดยจะเริ่มปลูก ประมาณเดือนม.ค.ufa และมีสีเขียวในช่วงเดือนก.พ. และจะเปลี่ยนเป็นสืเหลืองอาร่าม ไปทั่วทุ่งตั้งแต่ปลายเดือนก.พ.- กลางมี.ค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles