ถ้ำเอราวัณ หนองบัวลำภู

ถ้ำเอราวัณ หนองบัวลำภูถ้ำเอราวัณ หนองบัวลำภู

ถ้ำเอราวัณ หนองบัวลำภู ตั้งอยู่ ใน ตำบลวังทองคำ หนึ่งสถานที่เที่ยว ที่สวย ของหนองบัวลำภู เป็น

ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเขา ชาวบ้านมักเรียกเขานี้ ว่า “เขาหินถ้ำช้าง”

เพราะว่า ลักษณะดัง ช้าง หมอบ ข้างใน แบ่ง เป็น โถงถ้ำเล็กๆ งามด้วยหินงอก

หินย้อย รวมทั้ง หิน ที่มี ทรง ประหลาดตา โดยยิ่งไปกว่านั้น หิน รูป พญาช้าง

คุกเข่า รอบๆปากถ้ำเอราวัณมี ขนาด กว้างขวาง มีพุทธรูป องค์ ใหญ่ ประชาชน

เรียก ว่า พระพุทธ ชัย ศรี มหา มุนี ศรี โลก ทุ่งนา ถ พุทธรูป ประจำเมือง ของ ชาว

หนองบัว ลำา ภูเขาติดตั้งอยู่ เห็น ได้ แต่ไกลทางเข้า ufabet

การไป ดู ถ้ำ เอราวัณ จะต้อง เดิน ขึ้น บันไดสู่ปากถ้ำ กว่า 621 ขั้น ซึ่งเรียกกัน

ว่า ลัดเลี้ยวไปตามไหล่เขา พร้อม ศาลา พัก ดู ทิวทัศน์ ทั้งผอง 3 ที่ ตลอด ทาง

ใช้เวลา เดิน ขึ้นไปราวๆ ครึ่ง ชั่วโมง กว่า สุดแท้แต่ ความรวดเร็ว ของ แต่ละคน

เมื่อมาถึงรอบๆ ปากถ้ำมี พุทธรูป องค์ ใหญ่ มีชื่อ ว่า หลวงพ่อ พระพุทธ ชัย ศรี

มุนี ศรี โลก ที่นา ถ อันเป็น พุทธรูป ศักดา ประจำเมือง ของ ชาว หนองบัว ลำภูเขา

ตั้งอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles