จุดชมวิวดอยบ่อ

จุดชมวิวดอยบ่อ

จุดชมวิวดอยบ่อ ตั้งอยู่ในต.แม่ยาว อ. เมืองเชียงราย ดอยบ่อเป็นที่ตั้งโครงการพระราชดำริดอยบ่อ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวเขา ให้ได้รับการเรียนรู้เกษตรแผนใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย จัดสรรที่ทำกินที่เหมาะสมที่สามารถทำการเกษตรได้ทั่วทั้งปี

จุดเด่นของดอยบ่อ คือ เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามใกล้ตัวเมืองเชียงรายเพียง  30 กว่ากิโลเมตร เท่านั้น  ซึ่งเดินทางไม่ไกลและค่อนช้างสะดวก  สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวดอยบ่อ

เพื่อความสะดวกในการเดินทางสามารถพักค้างคืนที่ แม่ยาว รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ในอ.แม่ยาว จากนั้นในตอนเช้าประมาณตี 5 ครึ่ง ขึ้นไปชมทะเลหมอก  และเนื่องจากเส้นทางขึ้นสู่ดอยบ่อในช่วง 3 ก.ม.ufa สุดท้าย ทางค่อนข้างชันและเป็นดินขรุขระ รถเก๋งหรือรถตู้ไม่สามารถขึ้นได้

สามารถติดต่อเช่ารถกระบะได้จากที่พักแม่ยาว เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวดอยบ่อ คิดค่าบริการเหมา 700-1000 บาท แล้วแต่จำนวนคน หรือหากพักในเมืองเชียงรายสามารถ ติดต่อเช่ารถกระบะได้โดยตรงที่ คุณ อุดม โทร 087 094 4284 สำหรับนักท่องเี้ที่ยวท่านใดที่ต้องการ ค้างคืนบนดอยบ่อ ข้างบนไม่มีที่พักให้บริการแต่ สามารถเตรียมเต้นท์ส่วนตัวรวมถึงอาหารขึ้นไปเอง โดยทางสถานีเกษตรมีบริการห้องน้ำให้ข้างบน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles