การดูภาพยนตร์ 3 มิติ โดยใช้แว่นโพลารอยด์

การดูภาพยนตร์ 3 มิติ โดยใช้แว่นโพลารอยด์การดูภาพยนตร์ 3 มิติ โดยใช้แว่นโพลารอยด์

การดูภาพยนตร์ 3 มิติ โดยใช้แว่นโพลารอยด์ ภาย ยนตร์ 3 มิติ อีกระบบ หนึ่ง ที่ นิยม ใช้ในตอนนี้ ผู้ชม จำเป็นต้อง ใส่แว่น โพลา

รอย ด์ ซึ่งภาพยนตร์ 3 มิติ อย่างงี้ นั้น นำ ปรากฏการณ์ ทาง ฟิสิกส์ ของ แสงสว่าง

มา ดัดแปลง ซึ่ง ปรากฎการณ์ ดังที่กล่าวมาแล้ว เป็น โพลาไร เซ ชั่น ของ แสง

สว่าง (polarization of light) ปริศนาถัดมาก็คือ  แล้ว การ โพลา ไร เซ ชั้น ของ

แสงสว่าง เป็นอย่างไร

พวกเรา ทราบกันอยู่แล้วว่าแสงสว่างเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมี สนามไฟฟ้า

แล้วก็สนามไฟฟ้า เปลี่ยน ด้าน เที่ยวไปเที่ยวมา โดย สนาม ทั้งคู่อยู่ ใน ราบ ที่ตั้ง

ฉากกัน แล้วก็ยัง ตั้งฉากกับ ด้าน สำหรับในการเขยื้อน ของ แสงสว่างดูหนังออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Related articles